Amles d.o.o.
Amles d.o.o.
oSNOVA

AMLES d.o.o.
Trata XIV 25
1330 KOČEVJE

Tel.:+386 (0)1 89 53 261,
Fax:+386 (0) 1 62 08 731,
Gsm: +386 (0)41 684 257,

e-pošta: info@amles.si
e-pošta: amles@amis.net
www.amles.si


oSNOVA

AMLES d.o.o.


Začetki podjetja AMLES d.o.o. segajo v leto 1985, pospešen razvoj podjetja pa se začne leta 1995 s postavitvijo novega sodobnega žagarskega obrata in pripadajoče ostrilnice. Z zaposlitvijo prvih delavcev in preusmeritvijo proizvodnje žaganja hlodovine za potrebe večjih lesnih industrijskih obratov je podjetje iz leta v leto raslo. Danes je to manjše družinsko podjetje, ki zaposluje šest ljudi. S postavitvijo decimirnice, kotlovnice na lesno biomaso in izgradnjo računalniško vodenih sušilnic umetno sušimo in proizvajamo decimiran les za potrebe pohištvene industrije.

Že vrsto let nam zaupajo in sodelujejo z nami:
Profiles d. o. o., Razdrto,
Liko d. d., Vrhnika,
Smart d. o. o., Godovič,
Silvaapis d. o. o., Ljubljana.

Z vlaganji v znanje in razvoj želimo v prihodnje še dvigniti kakovost proizvodov. Z visoko dodano vrednostjo ter v povezavi z drugimi podjetji v grozdu pa načrtujemo tudi prodor na zahtevne tuje trge.
 
  Amles d.o.o.
(C) Amles d.o.o. 2005 I webdesign: gAs